Jože Tanko skrbi za banke

Zanimivo! Sredi novembra 2007 berem: «Jože Tanko, vodja največje poslanske skupine SDS, je prepričan, da menedžerski odkupi potekajo skladno z evropsko in slovensko zakonodajo ter ob ustreznem nadzoru pristojnih organov in ustanov. Evropska direktiva o prevzemnih ponudbah enakopravno obravnava vse možne akterje prevzema, tudi menedžerje. Praviloma vsak menedžerski odkup spremlja vsaj ena banka, ki po zakonih in internih pravilih za presojo posla poskrbi za ustrezno zavarovanje kreditov pri izpeljavi kupčije.« Jože Tanko je torej menil, vse je v redu z bančnimi krediti, tajkunov ni. Seveda ni bil edini, a bil je najbolj glasen. Podobno mnenje ima dr. Jože Mencinger, ki tedaj pravi: «Z menedžerskimi odkupi ni nič narobe, ker menedžerji najbrž bolje kot kdorkoli poznajo svoja podjetja, njegove možnosti in s tem tudi njegovo pravo vrednost. Najbrž ni nič narobe niti z vrnitvijo v kapitalizem, v katerem so menedžerji kar lastniki«. Konec novembra 2007 pa že berem: «Cilj predloga spremembe zakona o prevzemih je prepoved zastave vrednostnih papirjev ciljne družbe, da se onemogoči izčrpavanje ciljne družbe. Večina držav v EU ima pravila, ki prevzemniku prepovedujejo, da zastavi vrednostne papirje ciljne družbe za pridobitev denarja ali posojila (kredita) s strani finančnih institucij (bank). V nekaterih državah je prepoved tovrstnega financiranja absolutna, v nekaterih pa se ga vendarle dopušča, vendar pod zelo strogimi pogoji in pod drobnogledom nadzorne institucije.« Decembra 2007 pa potem le preberem, da je tudi Tanko govoril o boju proti tajkunom. Naenkrat je ugotovil: »V Sloveniji imamo zakonodajo za področje lastninskih sprememb, ki pa ni zadostna. Njene pomanjkljivosti omogočajo prikrito lastninsko preoblikovanje in nastajanje kartelov. Treba je izboljšati vlogo bančnega sistema in nadzornih institucij. Preprečiti je treba monopole in preverjati trg vrednostnih papirjev. Treba je izboljšati nadzorni sistem nad postopki zadnje faze privatizacije.” Tanko naenkrat le spozna, da zakonodaja o prevzemih ni v redu, kot je trdil še pred slabim mesecem. Kako je bilo sicer mogoče, da so v EU edino slovenski zakonodajalci in izvršna oblast dopuščali izčrpavanje ciljne gospodarske družbe in tako prispevali k nastanku bančne luknje? Kdo to sedaj plačuje, kdo odgovarja? Plačujemo davkoplačevalci, noben politik pa za to ne odgovarja!? Jože Tanko pa še naprej skrbi za banke, saj nedavno sprašuje vlado, koliko je bilo naznanitev sumov kaznivih dejanj, koliko oseb je naznanjenih in iz katerih bank? Skrb Tanka za banke je seveda odmevna, a skrb za preživetje davkoplačevalce je še bolj potrebna! Velja za vse politike!
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.