Pravna država ne deluje!?

Pravna država ne deluje že zaradi orožarskih afer, ki jih že leta obravnava pravosodje. Ne deluje tudi zaradi nedokončanih zgodb o oškodovanju gospodarskih družb, tajkunizacije, kar sta pred tem zagovarjali vsa leva politika, ki je sprejela zakone, in skoraj vsa desna. Važna je bila le koncentracija lastništva, sedaj pa se politika spreneveda. V EU je vsakršno oškodovanje družb prepovedano. Žalostno, da posledice plačujemo vsi. Blokiran je razvoj države. Da pravna država ne deluje celo pri izvajanju zakonov zaščite socialno ogroženih, sta iskreno in pogumno nedavno povedala javnosti predavatelj na Univerzi, ustavni pravnik, docent dr. Andraž Teršek in odvetnica mag. Nina Klemenčič Zidar, ki dela mnogo »pro bono«. Oba pravita, da uradniki celo na CSD in sodniki s svojimi odločitvami kršijo veljavne zakone in škodujejo socialno šibkim članom družbe. Nihče pa ni poklican na zagovor. Potrebne so pritožbe in pomoč prizadetim, da se izpolnijo že zakonsko dodeljene socialne pravice. Kam torej gledajo nadrejeni, kam Sodni svet in DZ RS, glavni nadzornik pravilnega izvajanja sprejetih zakonov? Kaj le počno politiki, poslanci v DZ RS? Spremembe so nujne, volilna zakonodaja je temu resna ovira, pravi tudi dr. Marko Voljč, bankir, gospodarstvenik, ki je leta prebil v tujini. Prof. dr. Boštjan Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice te dni javnosti pove, da v našem pravosodju prevladuje pravni formalizem, ker ni kvalitete za sojenje po vsebini. Smo evropski rekorderji po število sodnikov na število prebivalstva, kar seveda stane državljane. Pove tudi, da smo evropski rekorderji po številu sodnih sporov na število prebivalcev, ker se v družbi ne ve, kaj je prav in kaj ne in se ne ravna temu ustrezno. Pred letom je dejal:« Slovenija ni sposobna sprejeti nekoga, neko stranko kot vodstvo, kar je povzročil komunizem. Bistvo pravne države je, da na hiter, učinkovit, legitimen način vzpostavlja stabilnost. Problem slovenske pravne države je personalna sestava profesije in sodstva. Islandci gradijo nov zapor, ker se jim je zbudil imunski sistem- morala. Moralne norme se asimilirajo ali ne. Predvsem v tranzicijskih državah se ne ponotranjijo moralne norme. Kaj je prav in kaj ne, asimiliramo v otroštvu, zakoni nič ne pomagajo!« Mogoče pa po tem le ni »pedigre« slovenskega prava in pravosodja ravno ustrezen za rešitev problemov, nastalih v polpretekli zgodovini in še v tranziciji? Vedno so za sistemsko in kadrovsko reševanje pravosodja pristojni Sodni svet in seveda izvoljeni politiki v vladi in DZ RS! Kdaj bo torej bolje delovala pravna država, soodločamo tudi volivci, če nam je dana pravica in možnost izbire na volitvah!?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.