10. december svetovni dan človekovih pravic!?

Kdo vse je odgovoren za kršenje pravic? V javnih razpravah o kršitvah različnih človekovih pravic, to je tudi pravic delojemalcev, se vedno med drugim soočamo tudi z mobingom oz. trpinčenjem na delovnem mestu. Nobena naša vlada pa še ni ovrednotila obsega in vse posledice trpinčenja na delovnem mestu, saj še ni bila izvedena državna študija, ki bi ugotovila kolikšna je gospodarska škoda in zato manjši BDP države. Pred leti je v Nemčiji študija pokazala, da je tam gospodarska škoda 100 milijard evrov letno. Podobno v Avstriji, kjer študija l. 2012 kaže na 3,33 milijarde evrov škode zaradi stresa in mobinga. Države, kjer poznajo odgovornost politikov, zato veliko bolj resno obravnavajo mobing. V Švici je že l. 2002 Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo študijo „Mobing in druge psihosocialne napetosti na delovnem mestu v Švici“. Obsega 100 strani in je javno dosegljiva. Kjer politiki in sodržavljani spoštujejo državljane delojemalce in njihove temeljne človekove pravice, so politiki sprejeli odgovornost in ukrepe! Kaj pa je doslej pri nas storila katerakoli politika, država? Koliko žrtev, ki so se celo zdravile, je evidentiralo zdravstvo, inšpektorji, policija, sodstvo? Kakšna je pri nas škoda? Koliko nasilnežev je bilo kaznovanih! Berem, da menda nobeden! Eventualne prisojene odškodnine, plačajo kar podjetja in ustanove. Odgovornosti ni nobene! Preživel sem mobing, se zdravil, a mobinga tudi za zdravstvo nisem doživel!? Druga javna inštitucija pa je le ugotovila mobing, a samo za družboslovno znanost. Posledice so mi pa ostale. Pred leti je mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS, izjavil v Odmevih: “Žal sta slovenska zakonodaja in regulacija taka, da delodajalce pravzaprav sili v šikaniranje, da žal brez mobinga, brez šikaniranja danes sploh ne moreš narediti nekega reda, neke učinkovitosti v slovenskem prostoru.« Mobing pa je kaznivo dejanje! Novinarji opozarjajo javnost in politike na krivice, kršitve, na žrtve, a politiki kot da ne dojamejo, kaj doživljajo delojemalci. So brez empatije; so opravilno sposobni? Kdaj bomo javno poklical politike na odgovornost? Zato imamo volitve. Vsaka vlada, konservativna in zlasti socialdemokratska, kakor vsakokratna vladajoča koalicija, in posredno njihovi volivci, so že leta odgovorni, ko podjetja, celo v državni lasti, ne plačujejo zaposlenim plače in prispevke za opravljeno delo, številni delojemalci doživljajo pa še mobing, samo da se jih znebijo, kar je nepojmljivo. Kršene sto ustavne in temeljne človekove in lastninske pravice. Sedanji volilni proporcionalni sistem, pa neodgovornost politikov podpira, a ga žal ravno stranka SD že dolgo brani! Žal celo prizadeti delojemalci še vedno volijo takšno politiko, ali pa v nemoči in odsotnosti izbire politikov abstinirajo volitve in tako primorani plačujemo javno stroko, politike, državo. Zakaj imamo volitve? Demokracija učinkuje, če imaš pravo možnost izbire in jo uporabiš, mar ne, sicer ne!? Čemu in do kdaj še tako gospodje politiki?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.