Arhiv za December, 2014

Pravna država ne deluje!?

Ponedeljek, December 22nd, 2014

Pravna država ne deluje že zaradi orožarskih afer, ki jih že leta obravnava pravosodje. Ne deluje tudi zaradi nedokončanih zgodb o oškodovanju gospodarskih družb, tajkunizacije, kar sta pred tem zagovarjali vsa leva politika, ki je sprejela zakone, in skoraj vsa desna. Važna je bila le koncentracija lastništva, sedaj pa se politika spreneveda. V EU je vsakršno oškodovanje družb prepovedano. Žalostno, da posledice plačujemo vsi. Blokiran je razvoj države. Da pravna država ne deluje celo pri izvajanju zakonov zaščite socialno ogroženih, sta iskreno in pogumno nedavno povedala javnosti predavatelj na Univerzi, ustavni pravnik, docent dr. Andraž Teršek in odvetnica mag. Nina Klemenčič Zidar, ki dela mnogo »pro bono«. Oba pravita, da uradniki celo na CSD in sodniki s svojimi odločitvami kršijo veljavne zakone in škodujejo socialno šibkim članom družbe. Nihče pa ni poklican na zagovor. Potrebne so pritožbe in pomoč prizadetim, da se izpolnijo že zakonsko dodeljene socialne pravice. Kam torej gledajo nadrejeni, kam Sodni svet in DZ RS, glavni nadzornik pravilnega izvajanja sprejetih zakonov? Kaj le počno politiki, poslanci v DZ RS? Spremembe so nujne, volilna zakonodaja je temu resna ovira, pravi tudi dr. Marko Voljč, bankir, gospodarstvenik, ki je leta prebil v tujini. Prof. dr. Boštjan Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice te dni javnosti pove, da v našem pravosodju prevladuje pravni formalizem, ker ni kvalitete za sojenje po vsebini. Smo evropski rekorderji po število sodnikov na število prebivalstva, kar seveda stane državljane. Pove tudi, da smo evropski rekorderji po številu sodnih sporov na število prebivalcev, ker se v družbi ne ve, kaj je prav in kaj ne in se ne ravna temu ustrezno. Pred letom je dejal:« Slovenija ni sposobna sprejeti nekoga, neko stranko kot vodstvo, kar je povzročil komunizem. Bistvo pravne države je, da na hiter, učinkovit, legitimen način vzpostavlja stabilnost. Problem slovenske pravne države je personalna sestava profesije in sodstva. Islandci gradijo nov zapor, ker se jim je zbudil imunski sistem- morala. Moralne norme se asimilirajo ali ne. Predvsem v tranzicijskih državah se ne ponotranjijo moralne norme. Kaj je prav in kaj ne, asimiliramo v otroštvu, zakoni nič ne pomagajo!« Mogoče pa po tem le ni »pedigre« slovenskega prava in pravosodja ravno ustrezen za rešitev problemov, nastalih v polpretekli zgodovini in še v tranziciji? Vedno so za sistemsko in kadrovsko reševanje pravosodja pristojni Sodni svet in seveda izvoljeni politiki v vladi in DZ RS! Kdaj bo torej bolje delovala pravna država, soodločamo tudi volivci, če nam je dana pravica in možnost izbire na volitvah!?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Janez Janša je nedolžen, a bi moral odstopiti!

Četrtek, December 11th, 2014

Strinjam se, kar berem, da je sodba »zmazek«, kot to pravijo nekateri ugledni pravniki z gospodom Krivicem na čelu, ki ne voli SDS-a, kakor tudi jaz več ne, in mu ne moremo očitati niti tega, da bi bil »desni«, »pomladni« ali kakorkoli povezan z »našo stranjo«. Sodba temelji na indicih, ni pa pravih dokazov in krivda po moje ni dokazana. Janez Janša je zato nedolžen.
To je moje mnenje o sodbi, ki seveda ostaja, vse dokler jo sodstvo ne spremeni.
Ali je Janez Janša političen zapornik ali ni? Ali je ali ni obsojen zaradi političnega delovanja?
Niti bivši ustavni pravnik g. Krivic, niti drugi ugledni pravniki, kot mi je poznano, niso dejali, da je Janez Janša politični zapornik. To je tudi moje mnenje.
Janez Janša bi moral kot pomladni politik, ki mu je politična etika sveta, takoj odstopiti iz vplivne javne politike, čeprav je nedolžen. Žal. Vsekakor pa mora nadaljevati dokazovati in dokazati svojo nedolžnost. Tako bi dokazal, da slovensko pravosodje in politika, ki pravosodje ščiti, nista vedno v službi ljudstva in pravičnosti, kar kaže žal tudi praksa. Tako bi tudi dokazal, da je tudi tretja veja oblasti lahko zelo zmotljiva in bi morala biti veliko bolj tudi zamenljiva, če ima v ljudstvo v Sloveniji oblast, kot to piše v ustavi. To bi bilo lahko njegovo največje »remek« delo, za demokracijo, državljane, državo prava in spoštovanje človekovih pravic.
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

10. december svetovni dan človekovih pravic!?

Sreda, December 10th, 2014

Kdo vse je odgovoren za kršenje pravic? V javnih razpravah o kršitvah različnih človekovih pravic, to je tudi pravic delojemalcev, se vedno med drugim soočamo tudi z mobingom oz. trpinčenjem na delovnem mestu. Nobena naša vlada pa še ni ovrednotila obsega in vse posledice trpinčenja na delovnem mestu, saj še ni bila izvedena državna študija, ki bi ugotovila kolikšna je gospodarska škoda in zato manjši BDP države. Pred leti je v Nemčiji študija pokazala, da je tam gospodarska škoda 100 milijard evrov letno. Podobno v Avstriji, kjer študija l. 2012 kaže na 3,33 milijarde evrov škode zaradi stresa in mobinga. Države, kjer poznajo odgovornost politikov, zato veliko bolj resno obravnavajo mobing. V Švici je že l. 2002 Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo študijo „Mobing in druge psihosocialne napetosti na delovnem mestu v Švici“. Obsega 100 strani in je javno dosegljiva. Kjer politiki in sodržavljani spoštujejo državljane delojemalce in njihove temeljne človekove pravice, so politiki sprejeli odgovornost in ukrepe! Kaj pa je doslej pri nas storila katerakoli politika, država? Koliko žrtev, ki so se celo zdravile, je evidentiralo zdravstvo, inšpektorji, policija, sodstvo? Kakšna je pri nas škoda? Koliko nasilnežev je bilo kaznovanih! Berem, da menda nobeden! Eventualne prisojene odškodnine, plačajo kar podjetja in ustanove. Odgovornosti ni nobene! Preživel sem mobing, se zdravil, a mobinga tudi za zdravstvo nisem doživel!? Druga javna inštitucija pa je le ugotovila mobing, a samo za družboslovno znanost. Posledice so mi pa ostale. Pred leti je mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS, izjavil v Odmevih: “Žal sta slovenska zakonodaja in regulacija taka, da delodajalce pravzaprav sili v šikaniranje, da žal brez mobinga, brez šikaniranja danes sploh ne moreš narediti nekega reda, neke učinkovitosti v slovenskem prostoru.« Mobing pa je kaznivo dejanje! Novinarji opozarjajo javnost in politike na krivice, kršitve, na žrtve, a politiki kot da ne dojamejo, kaj doživljajo delojemalci. So brez empatije; so opravilno sposobni? Kdaj bomo javno poklical politike na odgovornost? Zato imamo volitve. Vsaka vlada, konservativna in zlasti socialdemokratska, kakor vsakokratna vladajoča koalicija, in posredno njihovi volivci, so že leta odgovorni, ko podjetja, celo v državni lasti, ne plačujejo zaposlenim plače in prispevke za opravljeno delo, številni delojemalci doživljajo pa še mobing, samo da se jih znebijo, kar je nepojmljivo. Kršene sto ustavne in temeljne človekove in lastninske pravice. Sedanji volilni proporcionalni sistem, pa neodgovornost politikov podpira, a ga žal ravno stranka SD že dolgo brani! Žal celo prizadeti delojemalci še vedno volijo takšno politiko, ali pa v nemoči in odsotnosti izbire politikov abstinirajo volitve in tako primorani plačujemo javno stroko, politike, državo. Zakaj imamo volitve? Demokracija učinkuje, če imaš pravo možnost izbire in jo uporabiš, mar ne, sicer ne!? Čemu in do kdaj še tako gospodje politiki?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Kriminal na državni ravni, brez posledic?

Sreda, December 10th, 2014

Vsaka vlada, konservativna in zlasti socialdemokratska, kakor vsakokratna vladajoča koalicija, in posredno njihovi volivci, so že leta neposredno (kazensko) odgovorni, tudi gospodarski in drugi ministri, ko podjetja, celo v državni lasti, ne plačujejo zaposlenim plače in prispevke za opravljeno delo, kar je nepojmljivo, saj so to ustavne in temeljne človekove lastninske pravice. Mnoge delojemalce trajno oškodujejo, pa še mobing je pogosto poleg. To vse je kriminal na državni ravni in hipokrizija belih ovratnikov. Sedanji partijski proporcionalni volilni sistem, pa neodgovornost politikov podpira, SD ga pa najbolj brani! Žalostno je, da prizadeti delojemalci še vedno volijo takšno politiko, ali pa v nemoči in odsotnosti izbire politikov abstinirajo volitve in primorani plačujejo javno stroko, politike, državo. Čemu in do kdaj še?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Seks v šoli in odgovornost za epilog.

Sreda, December 3rd, 2014

Mnogi znani, ugledni, celo pedagogi pravijo: »Šolniki so le pokazali, da so samo ljudje«!? A potem vzgojitelji lahko seksajo kar v šoli med delo? A ni to nespodobno in še dvolično; »eno učijo, počnejo pa drugo«? Vsi poznamo: “Besede mikajo, zgledi vlečejo!” Ali naj torej tudi dijaki in drugi počnejo/mo enako? Ni meja? So torej mladoletni dijaki opazovali, snemali in dali mogoče v eter le dejanje, ki jih njihovi učitelji in še mnogi odrasli odobravajo kot povsem nesporna? Kaj pa so potem dijaki storili narobe? So to res snemali dijaki? Domnevam, da ne. Kakšna je odgovornost obeh učiteljev do svojih najbližjih? Izobraženi, a ne vzgojeni za spodobnost, ne vzgojeni za odgovornost, so lahko največji problemi družbe. Samo odgovorni ljudje lahko skrbijo za razvoj in ohranitev družbe. Epilog! Ravnatelj si je sodil sam. Žalostno in prehudo. Vendar vsakogar spremlja tudi vest in odgovornost. Tudi pri in po seksu. Užitek vse ne opravičuje! Žal! Mediji so objavili novico, ko je posnetek bil na spletu. Mediji so lahko samo odsev družbe, katere del so. Mnogi se zgražajo, kot da so bili mediji pobudniki tega nespodobnega seksa v šoli. Kakšna pa je bila vloga in odgovornost učiteljice, ženske? Odločilna in žalostna! Dijaki so najmanj krivi. Hinavsko sprenevedanje, ko javno molčimo in lahko nespodobna dejanja ostanejo tako brez posledic, je najbolj botrovalo tragičnemu epilogu, ko je to tokrat postalo javno. Pogosto vemo, da marsikaj ni prav, pa gledamo v stran, in vse je v redu, dokler nekdo javno ne opozori, to ni prav. Na koncu pa je on vsega kriv, ker nas je vse razkril!? Doklej še tako, kako nam lepše bo? Nedavno sem gledal dokumentarec »Dekadenca«, avtorjev ekološko trajnostno osveščenih naravnanih intelektualcev. Film govori o moralnem propadanju razvitega sveta. Govori o pretiranem potrošništvu, predvsem o problemu osredotočanja ljudi brezmejnemu ugodju, ko človek, družina,družba, zanamci in narava izgubljajo pomen, važen naj bi bil samo moj »užitek«. Jasno je bil prikazan problem pornografije, kot enemu vzroku za propadanje družbe in družine. Avtorji oddaje so postavili vprašanje, kako dečki, ki jim je pornografija dostopna in jo gledajo, lahko potem razvijejo ljubezen, spoštljiv odnos do partnerke žene, celo matere? Aktualna tema tudi za Slovenijo! Ali mediji, ki so objavljali »seks v šoli« s sliko oralnega seksa in jo imenovali pornič, niso storili tudi kaznivega dejanja in kršili ZMED, ki predpisuje zaščito mladoletnih pred pornografijo?! Odgovornost za škodljivo razpečavanje »porniča« na škodo mladih in pokojnega naj se razišče temeljito!
Franc Mihič

  • Share/Bookmark