Arhiv za Junij, 2014

Predvolilna zmota Židana in Erjavca?!

Ponedeljek, Junij 30th, 2014

Na zadnjem predvolilnem soočenju prvakov parlamentarnih političnih strank na RTVSLO-TV1 je mag. Dejan Židan nasprotoval privatizaciji podjetij v državni lasti, češ da so tudi državna podjetja dobičkonosna. Navedel je primere Petrola, Telekoma in Krke. Prva dva sta praktično zgodovinska monopolista, Krka pa je podjetje, kjer država nima večinskega odločujočega deleža in kotira na borzi.
Žal pa je res, da državni kapital v podjetjih v državni lasti daje izgubo, saj sta lani državni Kapitalska in Odškodninska družba, nosilki plemenitenja donosa državnega kapitala oz. kapitala državljanov, zaradi slabih naložb, končali s 120 milijoni izgube. Oba prvaka sta zagovarjala reševanje gospodarjenja z gozdom oz. lesom, tudi zaradi žledoloma, z novim državnim podjetjem, saj je sedaj gospodarski izkupiček gozda Slovenije zelo pičel oz. je potencial neizkoriščen. Predsednik DESUS-a, Karel Erjavec, pa je za slabo gospodarjenje in majhen izkupiček enostavno obtožil tisto politiko, ki je zakonsko omogočila denacionalizacijo gozdov in je raven upravljanja gozdov prav zato tako padla, in da imamo zato takšne slabe rezultate gospodarjenja z gozdom in lesom. Ali politik Erjavec res ne dojame, da imamo v gozdovih lesa v izobilju kljub denacionalizaciji in se šele tu začne problem, ki naj bi ga reševala tudi politika? Če politika še vedno tega ne dojame, potem ni pričakovati rešitev za takšno predelavo, ki daje višje ovrednotenje lesa na mednarodno primerljivo dodano vrednost na zaposlenega in razvoj konkurenčnosti predelovalne lesne in papirne industrije in seveda nova dobro plačana delovna mesta, kot so to v Avstriji, Nemčiji in Švici i.p., kjer so to že davno dosegli. Samo v Avstriji daje les ljudem 330.000 delovnih mest v verigi njegovega ovrednotenja. Lani celo ekonomski univerzitetni strokovnjak prof. dr. A. Kešeljević javno pove, da lesna panoga, ki predstavlja zdaj le 1,5 odstotka BDP in zaposluje še 20.000 ljudi, žal nima ne sposobnosti in ne znanja, marketinškega in poslovnega, da bi lahko pričakovali kakršne koli nove rezultate gospodarjenja z neizrabljenim slovenskim lesom, to je nova delovna mesta in novo dodano vrednost. Celo pravi, da ne bi pomagalo, tudi če bi panogi gozd oziroma les podarili, čeprav pravi, da neizkoriščeni slovenski gozd oziroma les ponuja potencial za 30.000 kvalitetnih delovnih mest. Problem je pomanjkanje znanja za inovativnost in konkurenčnost na trgu. Ugotovi tudi, da politika, vlada in državni zbor niso v ta namen oblikovali nobenega projekta, da za ta potencial torej ni pravega zanimanja. A dejstva so. Slovenija je s 60% površine gozdov tretja najbolj gozdnata država v EU. Pri nas so gozdovi omenjeni celo v ustavi in zaščiteni z zakonom. V zadnjih 50 letih so gozdne površine narasle za 31%, lesna zaloga za 157% in prirastek za 169%. L. 2012 je bil izvoz okroglega lesa iz Slovenije šestkrat tolikšen kot pred desetimi leti. Dragocena nacionalna surovina les gre samoumevno tja, kjer jo lahko konkurenčno plačajo, saj jo znajo ovrednotiti, na domačem in globalnem trgu. Les gre torej tja, kjer se trudijo razviti ali pa pridobiti za ovrednotenje potrebno znanje in verjamejo, da se izplača trud in vlaganja v raziskave in razvoj, ne pa životarjenje podjetij ob nizkih delavskih plačah. Obeti niso dobri, saj nobeden politik, ne voditelj na tem soočenju, ni oporekal navedenim trditvam predsednikov strank SD in DESUS?!
Franc Mihič

Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Vsak četrti zaposleni Slovenec dela zgubo?

Petek, Junij 27th, 2014

Zaprepaden znova berem nedavni članek »V izgubah se utaplja polovica slovenskih regij«. Vsak četrti Slovenec, ki ima delo, in vsako tretje delujoče podjetje, delajo z izgubo; pri izgubarjih je delalo 105.000 ljudi, več deset tisoč delovnih mest je ogroženih. Brez dela je po zadnjih podatkih več kot 119.670 Slovencev, z izgubo je lani zaključilo 21.370 podjetij. Gospodarski minister Metod Dragonja na vprašanje, koliko od njih jih je resno ogroženih, odgovarja: »Skoraj zagotovo tista, ki imajo manj kot 20.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Več kot sto tisoč delovnih mest potrebuje prenovo in restrukturiranje.« Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila lani dobrih 39.000 evrov, -v Avstriji pa 75.000 evrov. Slika slovenskega gospodarstva je še bliže katastrofi, če upoštevamo, da sta lani tudi državni Kapitalska in Odškodninska družba zaradi slabih naložb končali s 120 milijoni izgube, kar je več kot obe regiji z največjimi razvojnimi problemi skupaj – Pomurje in Zasavje.
Stanje je torej zastrašujoče, konkurenčnost nam upada. Dodana vrednost na zaposlenega je prenizka. Evropski razvojni denar pa nas čaka in EU nas opozarja, da moramo odkriti naše razvojne potenciale in razviti realne cilje po merilih tržne ekonomije ter pripraviti za dosego ciljev potrebne strategije, da lahko v EU pošljemo pravilne vloge za »pametne inovacije« Slovenije. Tudi za višje ovrednotenje gozda in lesa menda? Saj samo v Avstriji daje les ljudem 330.000 delovnih mest v verigi njegovega ovrednotenja, je pokazala nova študija avstrijskega Inštituta Economica za raziskave v gospodarstvu. Pri nas torej manjka vložek znanja. Ali ga torej v Sloveniji ni, tujega pa nočemo? Kaj poreče stroka, minister za znanost in prosveto? Kaj politika? Ali je katastrofa neizogibna in na vidiku? Obeti so slabi, saj v volilnih programih političnih strank in na predvolilnih soočenjih to še ni glavna tema.
Kot da zguba ni problem, saj vse pokrijemo lahko s krediti? Doklej še in na čigav račun?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Nepotizem in neoliberalizem sta naša »usoda«!?

Nedelja, Junij 15th, 2014

Tranzicija je zavožena, ni dokončana. Strinjam se. Ni odgovornosti, zaupanja ni. Prevladuje praksa nepotizma, »zrihtaj mi«, pa bo vse O.K. Poštenja ni. Prevladal je neoliberalizem, proces osebnega okoriščanja na račun javnega, kot pravi dr. Igor Masten. Čisto nasprotje liberalizma in države prava. Tranzicija v pravičnejšo in učinkovitejšo demokracijo, predvsem privatizacija, ob takšni morali v »pravu« in politiki ni in ne bo uspela. Politika je že za časa Svetozarja Markoviča in tudi po osamosvojitvi odpravo družbene lastnine zastavila in uzakonila tako, da se doseže “koncentracija lastništva, predvsem v rokah menedžerjev” in to za vsako ceno, češ da je to potrebno za razvoj gospodarstva. To je in še vedno najbolj zagovarja bivši rektor UL dr. Jože Mencinger! Koliko oškodovanja družbene lastnine je ugotovila in prijavila SDK? Koliko je bilo »direktorskih« baypass firm? Sodni epilog je bil, skoraj vedno, vse je O.K.? Kar je zastavila in uzakonila levica, je tudi desnica kasneje še dovoljevala. Mnogi so vpili, da naj bi predvsem Janša odstavljal (rdeče) direktorje, zato naj ti postanejo kar lastniki podjetij. Pojavijo se tajkuni! Sledi streznitev, ogorčenje. Šele 31. decembra 2007 pa Janševa vlada le prepreči nemoralno bogatenje in plenjenje menedžerjev, ko spremeni zakon o prevzemih s prepovedjo zastave vrednostnih papirjev ciljne družbe, s čimer se onemogoči izčrpavanje ciljne družbe. Politiki in stroki pa je bilo poznano, če ne, so vsi delali zelo malomarno, da je v državah EU prepoved tovrstnega financiranja absolutna, v nekaterih pa se ga vendarle dopušča, vendar pod zelo strogimi pogoji. Pri nas pa so bili takšni prevzemi vsakdanja praksa. Prevzemi so, če so »uspeli«, uspeli le na račun zaposlenosti, nizkih plač zaposlenih, na račun vlaganja v razvoj, tudi neplačevanja prispevkov, skratka na račun izčrpavanja podjetij. Kjer pa še to ni pomagalo za »preživetje menedžerjevega podjetja«, pa sedaj menedžerske kredite pri »slabi banki« plačujemo vsi davkoplačevalci!? Ista politika in stroka pa sanirata banke »v imenu in za račun ljudstva«, ki je vedno bolj zadolženo. Za sanacijo države je potrebna nadaljnja privatizacija, a vse do danes politika in stroka, ne pravna država, niso razčistili usodne vloge in odgovornosti nadzornih svetov, opozarja guverner banke Slovenije. Ni odgovornosti. Dokler volimo DZ RS po čistem proporcionalnem volilnem sistemu, ki onemogoča volivcem uveljaviti osebno odgovornost tistih, ki so jim podelili svoj mandat, je razvoj demokracije, uveljavitev države prava in razvoj gospodarstva, blagostanja, žal čista utopija in zloraba pojma »v imenu ljudstva«! Je le stalni politični boj za prestiž, kar je nazadovanje demokracije in države! Tranzicije še ni konec, volimo naše! Katere in kako?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Janez Janša sodstva ne spoštuje! Jaz tudi NE!

Ponedeljek, Junij 2nd, 2014

Povsod v normalnem demokratičnem svetu je red , da se obsojeni podredijo sodbam. Povsod v normalnem in odgovornem svetu, kjer dejansko poznajo in spoštujejo človekove pravice, tudi pravico do svobode mišljenja oz. javnega govora, sme vsak obsojenec, celo in tudi v zaporu, povedati, da sodbo ne spoštuje, ker se mu zdi krivična in se za to lahko pritoži na višje instance, tudi Janez Janša menda!? Samo v Sloveniji naj bi bili ljudje hinavski, potem ko so obsojeni, čeprav po krivici, naj bi hvalili sodišče in bili tiho, in v zaporu tudi nedolžni gnili. Kakšno pravično pravo in država!? Kakšna dvojna merila? Pravosodje je povsem nezmotljivo, Ustavno sodišče češ, da to ruši?! Takšna javna zavajanja so bila možna samo v totalitarnem sistemu, ko je bilo vse podrejeno partiji, najbolj pa sodstvo. Na to je nedavno javno opozoril član in do nedavnega predsednik US RS, dr. Ernest Petrič. Mnoge je lahko že enkrat sram, tudi še mnoge servilne novinarje bivšega enoumja, ki nam še vedno prodajajo zablode. Kakšno pravično pravo in država in morala!? Ne pozabimo, Slovenija je po volji ljudstva postala demokratična država, piše v Ustavi RS, mar ne?
Franc Mihič, univ.dipl.inž.

  • Share/Bookmark