Predsednik sveta ZPIZ-a Milan Utroša, situacija je katastrofalna!

Socialna država nikjer, tudi v demokraciji, ne funkcionira, če zagovorniki in nosilci zakonske socialne zaščite, tudi delojemalcev, to je, politiki, strokovnjaki, predvsem pa če sindikati, njihovi vodje, govore eno, ravnajo pa popolnoma drugače. Vedno znova berem članek VLADA ŠČITI DIREKTORJE, KI NE PLAČUJEJO PRISPEVKOV ZAPOSLENIH, Nedeljski dnevnik 7. maja 2014, in sem osupel in nad izjavo sindikalista Milana Utroša, sicer predsednika sveta ZPIZ-a, ki pravi: »Največji sistemski nesmisel je, da je delavec tisti, ki mora terjati tisto, česar ni opravil njegov delodajalec. Če delodajalec ni odvedel prispevkov, jih ni odvedel državi oziroma njeni inštituciji, ne pa delavcu. Zato pa mora poskrbeti država s svojimi inštitucijami.«Povsem logično in prav! A predsednik sveta ZPIZ-a, na to povsem »sindikalno« nadaljuje: »Na sindikatih imamo vsak dan vrste prizadetih delavcev, ki jim pomagamo, največkrat o neplačilu nimajo podatkov in to dejstvo ugotovijo šele, ko uveljavljajo pravico. Potrebujemo jasne predpise in ne sto njih. Potrebujemo en sam celovit zakon namesto množice, znotraj katere se nadzorne službe ne znajdejo in s zato manj učinkovite. V Italiji ni mogoče odjaviti delavca, če se ne dokaže, da so mu bili izplačani vsi plače in prispevki. Pri nas za to državi ni mar,saj so bili naši predlogi neuspešni. Le 46 inšpektorjev išče tisoče tistih, ki niso izplačali plač, tudi pri prispevkih ne pridemo do konca. Ta situacija je katastrofalna!«Tako predsednik Sveta ZPIZ-a, ki je državna inštitucija! V Italiji ne gre in še kje, če niso izplačane vse plače in prispevki. Ali imajo v Italiji mogoče SDK, na kar se vsi poklicani že leta izgovarjajo? Kdo je to tam uredil? Katera politika, stranka, ni upoštevala sindikalnih predlogov? Kaj torej pri nas počno politiki in stranke, katerih člani so tudi prizadeti delavci in člani sindikatov? Kaj počno sindikalisti v državnih inštitucijah, nadzornih svetih, v DS-RS? Kdo so ti člani, liderji in predstavniki opeharjenih članov sindikatov, delavcev? Kaj počne in meni Inštitut za delo pri pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in podobne inštitucije? Vsi dobe dobro plačilo za skrb in zaščito prizadetih delavcev, a kje so rezultati? V Svetu ZPIZ-a je večina članov sindikalistov in upokojencev, to je tovarišev prizadetih in oškodovanih delojemalcev, in vlade. Ti imajo vso pristojnost, to je oblast in odgovornost, da poskrbe, da ZPIZ dobi prispevke zaposlenih, kot je pravilno povedal sam predsednik. Tudi Svet ZPIZ-a je del poklicanih in odgovornih inštitucij, ki jih ima država. Pa se le zgražajo in čudijo, kot vsakdo doma ob TV in kavi. Kaj in kje je tu odgovornost politikov, strokovnjakov on vodilnih v sindikatih! Odgovor dolgujejo vsem davkoplačevalcem, ki plačamo vse anomalije nedelovanja inštitucij države! Predsednik Sveta ZPIZ-a ima povsem prav, ta situacija je katastrofalna! Kdo je na potezi, se ve ali še vedno ne?
Franc Mihič, univ.dipl. inž.

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.