Volimo naše!?

Predsednik republike Borut Pahor!
Predsednik DZ RS Janko Veber!
Kje “tiči« pravna država, doklej še?
Ponovno osupel berem. Dušan Šešok je s»kolegi« l. 2006/08 kupil Iskro d.d. s kreditom, ki ga zdaj odplačuje isto podjetje Iskra d.d., tipično tajkunski prevzem. Ves dobiček podjetja se prečrpa preko dividend za poplačilo menedžerskega prevzema. Šešok, ki je lani prejel okoli 164.000€ bruto letne plače govori tudi, da plač v podjetju Iskra d.d. ne nižajo, ampak so jih samo zadržali.
To je človek, ki v podjetju z milijonskim dobičkom delavcem niža plače in jim zaračunava parkirnino. Dal je predlog, da se minimalna plača ukine in naj jo regulira sam trg. Njegove besede, ki so pretresle veliko Slovencev: “Pa naj začnejo delati, ne vem, za 400€ bruto, pa naj se dokazujejo«”. Glede na razmeroma nizke zagrožene globe ravnanje Iskrine uprave ni niti presenetljivo. Globa za nespoštovanje odločbe je 4173 evrov za podjetje in 334 evrov za odgovorno osebo v podjetju. Prihranek iz naslova plač s sklenjenimi aneksi je namreč nekajkrat višji od morebitne globe. V zniževanje plač je Skupina Iskra zaposlene prisilila že konec leta 2012, in sicer v višini od pet do dvajset odstotkov. V letošnjem letu so manever ponovili z aneksi za desetodstotno znižanje plač. Šešok pa se požvižga na odločitev inšpektorata za delo. Celotni bilančni dobiček je namenjen za izplačilo dividend, ker je takšna poslovna politika Iskre. Pri tem je po moje oškodovana tudi gospodarska družba in njen razvoj! Dne 31.12.2007 pa je bil spremenjen Zakon o prevzemih podjetij, ki je prepovedal prevzemniku zastaviti vrednostne papirje ciljne družbe za pridobitev denarnih sredstev oziroma bančne garancije za prevzem družbe in mu onemogočil izčrpavanje ciljne gospodarske družbe. Tako uradno vlada o zakonu. Politiki pa je bilo poznano, a javnosti dejansko zamolčano, da je v državah EU prepoved tovrstnega financiranja absolutna, v nekaterih pa se ga vendarle dopušča, vendar pod zelo strogimi pogoji. Pri nas pa so bili takšni prevzemi podjetij, v nekdaj »skupni družbeni lasti«, vse od osamosvojitve do 2007 povsem vsakdanja praksa. Z vednostjo politike in stroke?! Prevzemi so »uspeli« predvsem na račun zaposlenosti in plač zaposlenih, če pa še to ni pomagalo k »uspehu menedžerjevega podjetja«, pa sedaj njihove kredite plačujemo vsi davkoplačevalci pri »slabi banki«! Politiki pa zopet, ni šlo drugače!? Volite nas ponovno!? »Šešokov kredit za ISKRO« pa še naprej dejansko plačujejo zaposleni? On se požvižga na državo, politika pa tudi! Seveda na zaposlene in državljane in oškodovane gospodarske družbe!? Šešok se požvižga na državo, politiki pa tiho! Kje “tiči« pravna država, doklej še? Volimo naše! Doklej še volivci?
Franc Mihič, Ribnica

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.