Predsednik KPK Štefanec ima podporo!?

Novi in še edini član novega senata KPK Boris Štefanec, ki sicer tudi nima posebnih strokovnih referenc za boj proti korupciji, se sklicuje, da ustava v 14. členu določa enakopravnost in da politično prepričanje ne sme biti razlog za izločitev iz sodelovanja v postopkih v Sloveniji, in da tudi sodnikov in tožilcev, ki vodijo še težje postopke v korupcijskih zadevah, nihče ne vprašuje po morebitnem članstvu v stranki. Enakega mnenja je tudi premierka Alenka Bratušek, kot tudi predsednik republike Borut Pahor, ki celo zapiše, da razen v zakonu o obrambi, ki določa prepoved članstva v politični stranki z dnem nastopa poklicne vojaške službe, v nobenem drugem zakonu, ki določa pogoje in merila za opravljanje različnih javnih funkcij, ta pogoj ni naveden. Dr. M. Cerar pa pravi: »Razen redkih izjem (policisti, državni tožilci, sodniki) je namreč članstvo v političnih strankah in/ali njihovih organih ustavno zagotovljena pravica vsakega državljana, ki ne sme biti ovira za njegovo kandidaturo na javno funkcijo.«
Ustava v 14. členu pravi: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« Ali so policisti, tožilci in sodniki res povsem brez razloga izločeni iz 14. člena Ustave in so tako diskriminirani z drugimi členi Ustave, so pa stebri države prava?
Sam sem mnenja, da gotovo obstoje razlogi, v polju zlorabe in korupcije, zakaj so ravno policisti, tožilci in sodniki tisti, ki jim je članstvo v političnih strankah prepovedano kot je policistom v 42. členu Ustave, in je funkcija tožilca in sodnika nezdružljiva po 133. členu Ustave s funkcijo v organih političnih strank, mar ne? Ali ni ravno članstvo v senatu KPK edino primerljivo z inštitucijami pravne države, to je s policisti, državnimi tožilci in sodniki, ki naj bi preganjali korupcijo?
Kdo in kaj zasluži podporo?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.