Je jemati delavcem kaznivo ali ne?

Odlično spraševanje nas vseh! Podano v Delu 16. januarja. Seveda še vedno tudi akutno aktualno vprašanje, ki je realen odraz resnicoljubnosti in dobronamernosti vseh politikov, ki sicer prisegajo na pravno in socialno državo. Pri tem pa jih ni popolnoma nič sram, saj jim volivci vedno znova podelimo mandat in oblast. Do kdaj še? Volilni sistem je velik problem za volivce in prizadete!
Kaznivost določijo politiki, poslanci v zakonu. Tudi za kratenje lastninskih in drugih socialnih pravic zaposlenih je navedena dikcija člena v Kazenskem zakoniku jasna. Kaj torej, če nekdo krade delavcem? Svojim delavcem? No, ja, ne da bi dobesedno kradel, le da jim ne da vsega, kar jim pripada? Kazenski zakonik pravi: »Kdor ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in prenehanju delovnega razmerja, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela in tako prikrajša delavca za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.«
Politika je dolžna javnosti in prizadetim odgovoriti, zakaj se zakon, njihov proizvod, ne uporablja, kraja delavcem pa je vsak teden na TV! Posnetki ogoljufanih delavcev na TV so menda dovolj nazorna reklamacija rezultatov njihovega minulega dela?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.