Potencial za 30.000 delovnih mest!

Neizkoriščeni slovenski gozd oziroma les nudi potencial za 30.000 kvalitetnih delovnih mest sta slovenski javnosti zopet povedala strokovnjaka v nedavni oddaji Studia City. Mariborski ekonomski univerzitetni strokovnjak pa še pove, da lesna panoga, ki predstavlja sedaj le 1,5 % BDP in zaposluje še 20.000 ljudi, žal nima ne sposobnosti in ne znanja, marketinškega in poslovnega znanja, da bi lahko pričakovali kakršnekoli nove rezultate gospodarjenja z neizrabljenim slovenskim lesom, to je nova delovna mesta in novo dodano vrednost. Univerzitetni strokovnjak celo pravi, da ne bi pomagalo, tudi če bi panogi gozd oz. les podarili?! Problem je pomanjkanje znanja za inovativnost in konkurenčnost na trgu!
Oba pa ugotavljata tudi, da politika, vlada in državni zbor niso v ta namen oblikovali nobenega projekta, da za ta potencial torej ni pravega zanimanja.
Kaj pa če v državi, stroki in politiki res ni znanja, da bi aktivirali ta gospodarski potencial gozda in lesa, seveda skupaj s kompetentno nacionalno stroko, znanostjo, seveda v sodelovanju z zainteresiranim gospodarstvom in lastniki gozda, kot počno tudi v Avstriji?
Franc Mihič

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.