Koruptivni predsednik sodišča?!

Zgroženo berem! »Predsednik okrajnega sodišča v Kočevju Blaž Volf je deloval koruptivno, kar je ugotovila komisija za preprečevanje korupcije.
Inšpektorica za javne uslužbence je avgusta letos pri inšpekciji sodišča ugotovila vrsto nepravilnosti. Predsednik sodišča je tako v treh primerih sklenil pogodbe o zaposlitvi, čeprav kandidatke niso izpolnjevale razpisanih pogojev za zaposlitev, v šestih primerih je določil previsoke količnike za izračun osnovne plače, jih neustrezno imenoval v višje nazive in jim določal napačne osnovne plače. To naj bi državo stalo 21 tisoč evrov(!?).
Ministrstvo za pravosodje bo v zvezi z odločbo inšpektorice za javne uslužbence, ki je na tem okrajnem sodišču ugotovila nepravilnosti pri uvrščanju v plačne razrede, pozvalo kočevsko sodišče, pa tudi ljubljansko okrožno sodišče, da poročata o ugotovljenih nepravilnostih. Po prejetem poročilu bo pravosodni minister odločal o nadaljnjih ukrepih. Sicer pa je sodišče samostojen proračunski porabnik, zato sredstva za plače zaposlenih na sodiščih ne bremenijo proračuna ministrstva, ampak proračun sodstva, še dodajajo s pravosodnega ministrstva.«
Ali ni korupcija kaznivo dejanje? Kaj o tem meni slovensko tožilstvo? Res je, kot pravi pravosodni minister g. Zalar, sredstva za plače zaposlenih na sodiščih ne bremenijo proračuna ministrstva, ampak proračun sodstva. Krepko pa seveda bremenijo davkoplačevalce, mar ne!?
Minister pravi, da bo po prejetju poročila ukrepal!? Šele? V gospodarstvu je za takšno koruptivno ravnanje »zakon« samo takojšnji suspenz!?
Pa predsednik okrajnega sodišča g. Blaž Volf ni samo domnevno(?) koruptiven!? Pred leti je s »kolegom«, državnim tožilcem iz Kočevja, g. Bojanom Šobarjem, sodeloval pri kazenskem pregonu zoper mene, ker naj bi storil kaznivo dejanje razžalitve tožilca, storil verbalni delikt. Tedaj sem namreč javno oporekal nasprotujočim se ugotovitvam tožilca, in njegovim zavržbam ovadb suma kaznivega dejanja zakonske zaščite mladoletnih. G. Blaž Volf je bil tožilcu g. Bojanu edina priča! Sodišče je po več letih izreklo oprostilno sodbo in je pritrdilo mojemu oporekanju ravnanja tožilca. Izgubljeno pravdo je seveda zopet plačal proračun, davkoplačevalci?! Natančneje, še vedno teče celo pravda na sodišču, da naj bi to pravdo oz. mojo obrambo delno »financiral« tudi sam!? Tako meni celo moj odvetnik-zavetnik, mag. Mitja Jelenič Novak in njegov odvetnik Jože Hribernik? Mag Jelenič je celo glavni disciplinski tožilec Odvetniške zbornice in član Sveta modrecev pravosodnega ministra g. Zalarja! Čakam na razsodbo sodišča. Pa to ni najbolj bistveno, čeprav je za me bridko! Bistvo »pravne parodije« je, da sta »kolega« pravdo izgubila, saj je sodišče med drugim ugotovilo, da edina priča, sodnik g. Volf ni znal(?!) pojasniti besedne zveze in zato ji sodišče ni pripisalo nobene teže! V gospodarstvo se za takšne primere uporablja zakon.-ZDR, to je odpoved »iz razloga nesposobnosti«, kar je zelo pogosta praksa. Pogosto zelo krivična! Imam osebno bridko izkušnjo, sem »na cesti«, pa mi »pravna država« ni pomagala. Za sodnika in tožilca, ki nista dokazano znala »opraviti svojega dela«, očitno zanju takšni zakoni ne veljajo? Korupcija je res vsega zgražanja vredno kaznivo dejanje, zlasti na sodiščih. Nesposobnost nekaterih tožilcev in sodnikov pa je tragedija za pravno državo, predvsem za državljane, saj se sodi v imenu in za račun ljudstva!
Bo kdo ukrepal, ve se kdo bi moral!?
Franc Mihič, univ.dipl.inž

  • Share/Bookmark

Komentiranje je onemogočeno.