Arhiv za November, 2009

Svoboda molka?

Četrtek, November 26th, 2009

Osupel berem:« Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Simon Vrhunec je s pisno grožnjo z izgubo službe prepovedal v javnosti govoriti zdravniku, doktorju znanosti in profesorju Matiji Tomšiču, do nedavnega predstojniku kliničnega oddelka za revmatologijo UKC«.
Zdravnik, znanstvenik in profesor se boji, saj pravi: »V veliki stiski sem, ker ne vem, kaj lahko povem. Bojim se za službo, ki jo imam rad.«
Boji se govoriti, boji se povedati svoje mnenje, boji se za službo, boji se za eksistenco.
Prepoved svobode govora je konec razvoja! Svoboda govora je temelj razvoja in uresničevanja človekovih pravic, za vsakega državljana-človeka!
Prepoved svobode govora doktorju znanosti na elitni državni ustanovi je znak za alarm, saj so ogroženi temelji demokracije, človekovih pravic, razvoja družbe.
Odgovorno bi bilo, da se v takšnem primeru javno oglasijo Varuh RS, novinarska združenja in humanistična znanost, pa še kdo!?
Molk pomeni, da smo v gnili družbi, ko vsak skrbi samo zase, skupno dobro,-človekove pravice drugih-, pa je »deveta briga«? Mar smo že tako brezvestni in brez obrazni?
Svoboda molka je »svoboda do propada«?!
Franc Mihič, univ.dipl.inž.

  • Share/Bookmark

Absurd sodstva-sodniki izvajajo mobing?

Četrtek, November 19th, 2009

V tisku berem, če držijo informacije, da vsi sodniki višjega delovnega in socialnega sodišča tožijo državo zaradi razlike v plačah, se je pravosodje znašlo v položaju, ki ga skorajda ni mogoče rešiti. Razkol pa se dogaja tudi v samih sodniških vrstah. Nekateri sodniki (ne želijo biti imenovani), ki niso vložili tožbe zoper državo, so potožili, da nad njimi nekateri kolegi, ki sami tožijo državo, izvajajo mobing. Ti kolegi se jim posmehujejo in jim očitajo, da s tem, ko se ne priključijo glavnemu toku, rušijo cehovsko enotnost. Že več kot 500 tožb sodnikov zaradi premalo izplačanih plač visi nad državnim proračunom, ki bo razliko v plačah in zamudne obresti morda moral plačati. Berem pa tudi, da je varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik na seji DZ pri predstavitvi poročila izpostavila povečanje pobud Varuhu zaradi mobinga na delovnem mestu. Ali ni mobing celo kaznivo dejanje, s čemer se je zelo hvalila ravno pravna stroka? Tudi v novem ZDR-zakonu o delovnih razmerjih je pravna stroka nekaj malega dodala o trpinčenju na delovnem mestu-mobingu, kar je pa zelo skromno glede na zakonodajo v zahodnih državah, celo v primerjavi z Italijo. Tudi rezultati v pravni praksi so temu ustrezni, jih praktično ni! Še noben izvajalec mobinga v Sloveniji ni bil sankcioniran-kaznovan!? V Švici nad mobingom bedi celo ministrstvo za gospodarstvo, ker se tam zavedajo in se ne sprenevedajo, saj mobing povzroča ogromno gospodarsko škodo. Uničuje ljudi-največji kapital družbe! Zato lahko še vedno berem, da je petina zaposlenih v Sloveniji žrtev mobinga?! Ni čudno, saj je tedanji predsednik GZS, g. Samo Milič še leta 2007 javno na TV dejal, da je delovna zakonodaja z izvedbenimi predpisi tako toga, da žal brez mobinga, brez šikaniranja danes sploh ne moreš narediti nekega reda, neke učinkovitosti v slovenskem prostoru?! Kdo bo žrtvam mobinga pomagal? Pravna država, takšno pravosodje, kjer sodniki sami izvajajo mobing in to celo na višjem delovnem sodišču? Kje je pravna stroka? Pravna stroka in tudi druge, so doslej propagirale predvsem preventivo, kurativo-sankcije pa ne!? Je mogoče vsaj zdravstvo že evidentiralo in analiziralo škodljive posledice mobinga, saj zdravijo žrtve mobinga? Menda bi družbi to preveč škodovalo-jo preveč stalo? Za petino žrtev mobinga in nastalo škodo v Sloveniji torej nikomur ni mar? Mogoče se motim? Mogoče bi lahko pojasnil zatečeni položaj najuglednejši slovenski pravni strokovnjak za mobing, kot pravijo mediji, to je doc. dr. Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik-svetnik na Vrhovnem sodišču RS in namestnik vodje delovno socialnega oddelka tega sodišča, ki predava tudi na Univerzi, in tudi drugod, tudi o pojavu mobinga? Tudi sam sem žrtev mobinga,-zato že pet let »na cesti«-, kar so vsaj na FDV prvič na mojem primeru ugotovili mobing z diplomskim delom! Pravno stroko pa kljub temu moj primer ni popolnoma nič zanimal, enako ne inštitucije pravne države!? Mar to ni ironija in absurd pravne države do žrtev mobinga in nastale škode?
Franc Mihič, univ.dipl.inž.

  • Share/Bookmark

Koruptivni predsednik sodišča?!

Četrtek, November 19th, 2009

Zgroženo berem! »Predsednik okrajnega sodišča v Kočevju Blaž Volf je deloval koruptivno, kar je ugotovila komisija za preprečevanje korupcije.
Inšpektorica za javne uslužbence je avgusta letos pri inšpekciji sodišča ugotovila vrsto nepravilnosti. Predsednik sodišča je tako v treh primerih sklenil pogodbe o zaposlitvi, čeprav kandidatke niso izpolnjevale razpisanih pogojev za zaposlitev, v šestih primerih je določil previsoke količnike za izračun osnovne plače, jih neustrezno imenoval v višje nazive in jim določal napačne osnovne plače. To naj bi državo stalo 21 tisoč evrov(!?).
Ministrstvo za pravosodje bo v zvezi z odločbo inšpektorice za javne uslužbence, ki je na tem okrajnem sodišču ugotovila nepravilnosti pri uvrščanju v plačne razrede, pozvalo kočevsko sodišče, pa tudi ljubljansko okrožno sodišče, da poročata o ugotovljenih nepravilnostih. Po prejetem poročilu bo pravosodni minister odločal o nadaljnjih ukrepih. Sicer pa je sodišče samostojen proračunski porabnik, zato sredstva za plače zaposlenih na sodiščih ne bremenijo proračuna ministrstva, ampak proračun sodstva, še dodajajo s pravosodnega ministrstva.«
Ali ni korupcija kaznivo dejanje? Kaj o tem meni slovensko tožilstvo? Res je, kot pravi pravosodni minister g. Zalar, sredstva za plače zaposlenih na sodiščih ne bremenijo proračuna ministrstva, ampak proračun sodstva. Krepko pa seveda bremenijo davkoplačevalce, mar ne!?
Minister pravi, da bo po prejetju poročila ukrepal!? Šele? V gospodarstvu je za takšno koruptivno ravnanje »zakon« samo takojšnji suspenz!?
Pa predsednik okrajnega sodišča g. Blaž Volf ni samo domnevno(?) koruptiven!? Pred leti je s »kolegom«, državnim tožilcem iz Kočevja, g. Bojanom Šobarjem, sodeloval pri kazenskem pregonu zoper mene, ker naj bi storil kaznivo dejanje razžalitve tožilca, storil verbalni delikt. Tedaj sem namreč javno oporekal nasprotujočim se ugotovitvam tožilca, in njegovim zavržbam ovadb suma kaznivega dejanja zakonske zaščite mladoletnih. G. Blaž Volf je bil tožilcu g. Bojanu edina priča! Sodišče je po več letih izreklo oprostilno sodbo in je pritrdilo mojemu oporekanju ravnanja tožilca. Izgubljeno pravdo je seveda zopet plačal proračun, davkoplačevalci?! Natančneje, še vedno teče celo pravda na sodišču, da naj bi to pravdo oz. mojo obrambo delno »financiral« tudi sam!? Tako meni celo moj odvetnik-zavetnik, mag. Mitja Jelenič Novak in njegov odvetnik Jože Hribernik? Mag Jelenič je celo glavni disciplinski tožilec Odvetniške zbornice in član Sveta modrecev pravosodnega ministra g. Zalarja! Čakam na razsodbo sodišča. Pa to ni najbolj bistveno, čeprav je za me bridko! Bistvo »pravne parodije« je, da sta »kolega« pravdo izgubila, saj je sodišče med drugim ugotovilo, da edina priča, sodnik g. Volf ni znal(?!) pojasniti besedne zveze in zato ji sodišče ni pripisalo nobene teže! V gospodarstvo se za takšne primere uporablja zakon.-ZDR, to je odpoved »iz razloga nesposobnosti«, kar je zelo pogosta praksa. Pogosto zelo krivična! Imam osebno bridko izkušnjo, sem »na cesti«, pa mi »pravna država« ni pomagala. Za sodnika in tožilca, ki nista dokazano znala »opraviti svojega dela«, očitno zanju takšni zakoni ne veljajo? Korupcija je res vsega zgražanja vredno kaznivo dejanje, zlasti na sodiščih. Nesposobnost nekaterih tožilcev in sodnikov pa je tragedija za pravno državo, predvsem za državljane, saj se sodi v imenu in za račun ljudstva!
Bo kdo ukrepal, ve se kdo bi moral!?
Franc Mihič, univ.dipl.inž

  • Share/Bookmark